Skip to main content

De beroemde Amerikaanse futurist Amy Webb, auteur en oprichter van het Future Today Institute, onthulde onlangs meer dan 700 techtrends die ons leven gaan beïnvloeden. Haar jaarlijkse Tech Trends Report is sinds 2007 toonaangevend, en wij hebben haar belangrijkste bevindingen voor je op een rij gezet. Spoiler alert: AI gaat onze wereld behoorlijk op zijn kop zetten.

Het Tech Trends Report bestaat uit maar liefst 14 deelrapporten en daarin behandelt Webb werkelijk alles, van computers, nieuws en informatie tot klimaat, energie, financiële diensten, gezondheidszorg en geneeskunde, plus specifieke trends zoals de metaverse en natuurlijk AI. Samen goed voor meer dan 700 trends inclusief strategische adviezen voor bedrijven. De populairste trend op dit moment is zonder twijfel kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologie versnelt volgens Webb de vooruitgang in alle sectoren en brengt een zakelijke evolutie op gang bij bedrijven, overheden en de samenleving als geheel. Let’s dive in!

Amy Webb

Amy Webb, oprichter van het Future Today Institute

Einde van de grafische interface?
Webb windt er geen doekjes om: AI verandert ons leven ingrijpend. Ze stelt dat het ’text-to-everything’-tijdperk is begonnen en dat natuurlijke taal de grafische gebruikersinterface gaat vervangen als de belangrijkste manier om met computers te communiceren. De jaren ’20 zullen dan ook de geschiedenisboeken ingaan als de periode waarin generatieve AI in recordtempo populair werd. En waarin AI voor het eerst in staat bleek de wereld te zien, horen en begrijpen, en met ons kon praten.

Van explosie naar consolidatie
AI-technologie gaat ons volgens Webb op allerlei gebieden in ons werk en dagelijks leven ondersteunen. Slimme assistenten worden razendsnel de standaard in elke app en geschikt gemaakt voor elke mogelijke toepassing of industrie. De markt voor AI-tools zal verder exploderen met dank aan talloze startups en AI-first bedrijven. Die explosie van bedrijven en tools leidt volgens Webb al in 2023 tot consolidatie, terwijl de grote techbedrijven strijden om marktdominantie. Microsoft zet volop in op AI door ChatGPT in zijn hele productlijn te integreren, Alphabet maakt zijn eigen AI-chatbot Bard onderdeel van diverse producten, waaronder de Google zoekmachine. En dan zijn er nog grote spelers als Nvidia, IBM en Tesla die allemaal hun eigen baanbrekende AI-technologie ontwikkelen.

Pauzeknop voor ‘AI-experimenten’
Toch is er ook een waarschuwing nodig. Volgens Webb zijn we slecht voorbereid op de snelle ontwikkeling van AI. Beleidsmakers lopen achter de feiten aan en techbedrijven worden hierdoor de poortwachters van AI-systemen en alle data die erin omgaan. En dat brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, zeker als je weet dat Microsoft recent zijn ethische AI-team ontslagen heeft. Verder maken generatieve AI-tools nog regelmatig fouten en laten soms discriminatie en vooroordelen zien. Webb vind het zorgelijk dat we ondanks dit alles toch steeds afhankelijker worden van AI. In dit licht moeten we ook de recente petitie zien om deze ‘grootschalige AI-experimenten’ tijdelijk te pauzeren. Dit initiatief wordt gesteund door een groot aantal tech-prominenten, waaronder Elon Musk en Steve Wozniak.

Nieuwe digitale kloof
Een ander gevaar is dat de snelle opkomst van AI-technologie mogelijk een nieuwe digitale kloof creëert. Want wie niet handig is in het gebruik van AI-tools of zelfs weigert ze te gebruiken, loopt het risico de AI-revolutie te missen.

Aan bedrijven adviseert Webb om zich scherp te focussen op opkomende trends om zo de concurrentie voor te blijven. Kijk welke ontwikkelingen voor jouw industrie de grootste potentiële impact gaan hebben en doe daar iets mee. De leiders van organisaties moeten anticiperen op snelle veranderingen, toekomstgerichte visies ontwikkelen en zich snel aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Dat vereist volgens Webb een proactieve mentaliteit, waarbij je verandering moet vormgegeven in plaats van er enkel op te reageren.

Ethiek en responsible tech
Ten slotte moeten we de komende tijd nog een flink aantal ethische vragen over AI beantwoorden. Want naarmate AI steeds geavanceerder wordt en steeds breder in onze samenleving verweven raakt, roept dat vragen op over zaken als privacy, vooroordelen (bias), verantwoordingsplicht en transparantie. Italië heeft ChatGPT zelfs verboden omdat OpenAI, het bedrijf achter de chatbot, zich niet houdt aan regels voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Webb dringt er bij technologiebedrijven op aan om tijdens de ontwikkeling van technologie prioriteit te geven aan dit soort ethische overwegingen om daarmee het vertrouwen onder klanten en belanghebbenden te bevorderen.

Eén ding is zeker: AI wordt een integraal onderdeel van ons leven en gaat veel industrieën en beroepen transformeren. Het is aan ons als samenleving om de mogelijkheden van deze baanbrekende technologie te benutten en tegelijkertijd de negatieve aspecten en uitdagingen ervan aan te pakken.

Download hier het volledige Tech Trends Report.