Previder ontzorgt Mentaal Beter met online werkplekken

Henk Bartels: “Previder is flexibel en kundig. En heeft een breed portfolio. We kunnen snel schakelen met de juiste mensen.”

Mentaal Beter, een landelijk netwerk van ggz-instellingen voor psychische en psychiatrische hulp, heeft honderd online werkplekken gemigreerd naar het Previder-platform. Mentaal Beter is aangesloten bij NL Healthcare, een koepelorganisatie van verschillende Nederlandse zorginstellingen, voor wie Previder alle zaken op het gebied van werkplekondersteuning en infrastructuurbeheer regelt. Previder beheert nu meer dan 2.000 werkplekken en diverse virtuele servers voor kritieke, zorgspecifieke software voor NL Healthcare en levert daarnaast ook rackspace en detachering.

Mentaal Beter is een van de grotere zorginstellingen binnen NL Healthcare, die twintig eigen praktijken bevat en veertig franchiseondernemingen. De eigen praktijken maken allemaal gebruik van het Previder-platform en de franchiseondernemingen hebben hun IT zelf geregeld. Een van de grootste franchises, Groos Mentaal Beter Jong (voormalig Groos Orthopedagogie), is recent overgenomen door Mentaal Beter en zodoende worden nu ook deze vestigingen door Previder ondersteund. Het gaat daarbij om zo’n vijf locaties en honderd werkplekken.

“Door te migreren naar Previder zijn we er zeker van dat we een aantal zaken goed geregeld hebben,” zegt Henk Bartels, IT-manager bij Mentaal Beter. “Het IT-platform en het datacenter zijn goed beveiligd volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normeringen. Daarnaast hebben we een efficiëntie- en kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van informatiedeling en het beheer van onze infrastructuur. We maken gebruik van één kundige partner die ons kan faciliteren voor alle zaken op het gebied van infrastructuur en werkplekbeheer.”

Bartels, die eerder ook betrokken was bij de migratie van de online werkplekken van alle bij NL Healthcare aangesloten zorginstellingen, is erg tevreden met de nauwe samenwerking met Previder. Op dit moment gaan   de franchiseondernemingen van Mentaal Beter ook gebruik maken van het Previder-platform. “Previder is flexibel en kundig. En heeft een breed portfolio. Wij kunnen snel schakelen met de juiste mensen. Die toegankelijkheid vind ik erg bijzonder en prettig. In het geval van een vraagstuk of een calamiteit kan ik alle verantwoordelijke mensen van Previder bereiken, want hun 06-nummers staan gewoon in mijn telefoon”, aldus Henk Bartels.

Eric Schut, accountmanager bij Previder. “NL Healthcare maakt in de basis gebruik van onze Desktop-as-a-Service oplossing Werkplek Online waar we continu aan ontwikkelen. Afgelopen jaar zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om een omgeving te creëren die nauwer aansluit op specifieke gebruikersrollen waardoor er controle is op de toegang tot bepaalde zorgspecifieke applicaties. Momenteel werken we aan een volgende versie van Werkplek Online die nog beter aansluit op de wensen van NL Healthcare en de zorg in zijn algemeenheid.”

De volledige case study is hier te downloaden.

***

Over Previder
Previder levert managed IT diensten en adviseert, bouwt en beheert; van werkplek tot in de cloud. Oplossingen worden op locatie of veilig vanuit de eigen twin-datacenters in Nederland geïmplementeerd. Van daar uit worden technische infrastructuur en cloud-technologie geleverd die nodig zijn voor het betrouwbaar en schaalbaar hosten van bedrijfskritische applicaties. Previder is carrier- én cloudneutraal, waardoor meerdere technologieën direct gekoppeld kunnen worden zoals public clouds als Azure en Amazon. Naast een breed aanbod van producten en diensten staat Previder vooral voor een persoonlijke aanpak, betrokkenheid en directe lijnen. Hierdoor is het bedrijf een sterke samenwerkingspartner voor zorg, overheid, bedrijfsleven en de IT sector. Meer informatie: www.previder.nl.

Over Mentaal Beter
Mentaal Beter is een netwerk van GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters. Wij verenigen meer dan 400 professionele hulpverleners door heel Nederland. Om zo te kunnen garanderen dat wij altijd de juiste zorg bieden, waarbij uw hulpvraag en uw persoonlijke verhaal centraal staan en een doelgerichte behandeling altijd het uitgangspunt vormt. Meer informatie: https://www.mentaalbeter.nl/

Over NL Healthcare
NL Healthcare richt zich op de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg en dan met name op potentiële marktleiders met een ambitie om bovengemiddelde patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden. De zorgverlener combineert professionaliteit en een bedrijfsmatige aanpak met de belangrijke maatschappelijke functie die de gezondheidszorg heeft. De investeringsfilosofie van NL Healthcare heeft als doel om onder andere door efficiënte IT-oplossingen een bijdrage te leveren aan hoogwaardige en betaalbare zorg in Nederland.