Skip to main content

Zullen robots ooit zó ver worden doorontwikkeld dat ze niet meer van mensen te onderscheiden zijn? Deze vraag houdt de mensheid al langer bezig. Zelfs de oude Grieken ontwikkelden al automaten en aanverwante legendes. In dat licht bezien loopt het eigenlijk niet zo’n vaart met de ontwikkelingen op dit gebied. Toch zijn er genoeg films […]