Skip to main content

Voor de twaalfde keer op rij staat Lubbers De Jong met een team van journalisten en relaties aan de start van de Dam tot Damloop. Zondag 23 september klinkt het startschot en gaan de dertig lopers – aangemoedigd door vele supporters – op weg naar Zaandam, en wellicht naar een nieuw persoonlijk record. Dit jaar loopt het team van Lubbers De Jong bovendien voor een goed doel: Stichting Phéron. Deze stichting zet zich in om ouders te steunen die tijdens de zwangerschap of rond de bevalling hun baby hebben verloren.

Afgelopen jaar overleden in Nederland gemiddeld vijf baby’s per dag voor, tijdens of na de bevalling. Stichting Phéron wil deze ouders steun bieden door onder andere:

  • De ouders voor te lichten en te inspireren over de mogelijkheden na het verlies van een baby en rondom het afscheid.
  • Het vergroten van het bewustzijn over de impact van babyverlies door kennisdeling van ervaringsdeskundigen.
  • De ouders ondersteunen na het afscheid door het aanbieden van coaches en het verzorgen van ontmoetingsmiddagen voor lotgenoten.
  • Zorgverleners voor te lichten op het gebied van omgang met ouders.

Memory box

De grootste pijler van de stichting is de Phéron Memory Box. Deze doos bevat herinnerings- en troostitems om ouders na het overlijden van hun baby te steunen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een kleiset voor handafdrukjes, een bewaardoosje en gehaakte knuffels. In een periode van (onverwachts) verlies, zijn deze hulpmiddelen in het bijzonder van belang in een later stadium van het rouwproces. De boxen worden momenteel via 25 ziekenhuizen uitgegeven, waaronder het Sint Antonius in Sneek, het Martiniziekenhuis in Groningen, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Diakonessenhuis in Utrecht, het AMC in Amsterdam en het Amphia in Breda.

Paul en Sharon, de ouders van Phéron en oprichters van de stichting, kwamen op dit idee na het overlijden van hun zoon. Voor hen was er toen weinig nazorg, terwijl deze korte periode tussen geboorte en afscheid de enige periode is waarin ouders herinneringen van hun kindje kunnen opbouwen. Die nagedachtenis houd je beter en liefdevoller vast als je iets tastbaars hebt. Een jaar na het overlijden van Phéron was de stichting een feit. En nu, vier jaar later, worden er evenementen georganiseerd ten bate van de stichting, zoals de Run for Phéron, haakavonden en een landelijke collecte.

Sponsoractie

Eén van de lopers van het Damloopteam en zijn partner verloren in november 2016 hun kindje halverwege de zwangerschap. Inmiddels zijn zij vrijwilliger van de stichting en kwamen met het idee voor deze sponsoractie. Het team van Lubbers De Jong draagt dit stel en de stichting een warm hart toe en hoopt zondag 23 september een mooi bedrag bij elkaar te lopen. Stichting Phéron is geheel afhankelijk van vrijwilligers, donaties en sponsoren – en kan dus alle financiële steun gebruiken. Wil je het Dam tot Damloop-team en daarmee de Stichting Phéron sponsoren? Ga dan naar: https://stichtingpheron.digicollect.nl/lubbers-de-jong.