Skip to main content

In deze rubriek laten we maandelijks één van onze klanten aan het woord. Ditmaal zetten we TJIP, The Platform Engineers uit Delft, in de schijnwerpers. Dingeman Leijdens is algemeen directeur en oprichter van het bedrijf. Het IT bedrijf ontwikkelt Business Platforms voor grote banken en verzekeraars door heel Nederland. 

Wat doet TJIP en wat maakt jullie uniek?
´TJIP werkt als ICT-bedrijf al jaren aan innovatieve oplossingen voor de verzekeringsbranche, van back-officesystemen tot digitale portals. Van oudsher hebben we met name financiële instellingen en verzekeraars als klanten, maar ons bedrijf krijgt ook steeds meer voet aan de grond in andere sectoren. Wat ons goed maakt? Het klinkt een beetje simpel, maar we hebben gewoon hele goede mensen in dienst. Onze Software Engineers, Projectmanagers en Consultants zijn ontzettend goed in het omzetten van specifieke klantbehoefte naar concrete producten. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die succesvol zijn durven te ondernemen. Ze staan open voor nieuwe ideeën, denken groot en gebruiken de schaalbaarheid en intelligentie van nieuwe technieken om een directe brug te slaan met klanten, collega’s en partners. Wij gaan samen met hen deze uitdaging aan.´

Onlangs hebben jullie je positionering aangepast. Vertel daar eens wat meer over?
´We hebben samen met Lubbers De Jong gezocht naar een eenduidige boodschap voor ons bedrijf en een manier om onze kernwaarden, visie en missie te kaderen. Uiteindelijk zijn we gekomen op TJIP als ‘The Platform Engineers’. We willen de brug zijn tussen mens en techniek en de platforms die wij bouwen functioneren daarbij als de verbindende factor. Daarnaast investeren we in platforms als ‘The Platform Investors’ en hebben we drie pijlers geformuleerd die we beschouwen als het fundament van onze propositie; strategize & fund, buy & build en operate & innovate. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling, investering en exploitatie van platforms: voor klanten, met partners of volledig in eigen beheer.´

Onderdeel van de nieuwe positionering is jullie Innovation Lab. Wat houdt dat precies in?
´Het lab is aan de ene kant met techniek spelen, maar anderzijds ook vooral een brug slaan tussen die techniek en de toepassingen ervan in de praktijk. De financiële markt is enerzijds heel innovatief, maar veel veranderingen komen maar moeizaam tot stand in grote organisaties. Daarom zie je veel maatschappijen ook participeren in start-ups. Omdat we niet geloven in scherpe scheidingen tussen intern en extern, laten we de wereld graag binnen en delen we kennis met de buitenwereld via ons Innovation Lab. We experimenteren hier met innovaties die op de lange termijn bepalend kunnen zijn voor onze klanten en denken wij na over de rol die TJIP in deze veranderprocessen zal gaan hebben. Het samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen is dus een belangrijk speerpunt van dit lab. Sinds de live gang van het lab begin dit jaar zijn de eerste samenwerkingen en experimenten al in gang gezet. We hopen dat er nog vele zullen volgen.´