Skip to main content

Duurzaamheid en inclusiviteit op de eerste plaats

 

We staan als samenleving voor enorme transities, waarbij alles wat we als ‘normaal’ beschouwden gaat veranderen. Dit heeft vanzelfsprekend een grote impact op ons en op de wereld waarin we leven. Nieuwe technologieën spelen hierbij een doorslaggevende rol, want zij maken die transities mogelijk. Een randvoorwaarde is wel dat het verantwoord wordt gebruikt, met een nadruk op duurzaamheid en inclusiviteit.

De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft ons leven op vele manieren enorm verrijkt en verbeterd. Door taken te automatiseren, overal informatie te kunnen inzien, te bewerken en te delen. En vooral: op een tijdstip dat ons het beste uitkomt. De afgelopen decennia stond het ‘nut’ van nieuwe technologieën op de eerste plaats. Dat moet veranderen. Nieuwe technologieën moeten in de toekomst verantwoord zijn en in hoge mate bijdragen aan duurzaamheid en inclusiviteit.

Goed gedrag stimuleren
We realiseren ons gelukkig steeds meer dat het anders moet. Zo zijn er allerlei initiatieven bedacht om ‘goed gedrag’ (lees: het nemen van verantwoordelijkheid) te stimuleren. Daardoor maken we in toenemende mate gebruik van technologieën die ons bijvoorbeeld duurzame zonne- en windenergie opleveren. Dat helpt bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en het draagt bij aan een schoner milieu. Sommige technologiebedrijven maken ook al een stap voorwaarts door ‘sustainability by design’ centraal te stellen bij hun productontwikkeling. Hiermee krijgt hun technologie intrinsiek een duurzame basis. Daarnaast hebben we met elkaar de Sustainable Development Goals afgesproken. Die hebben als hoofddoel om ervoor te zorgen dat de wereld eerlijker wordt en gelijke kansen en mogelijkheden biedt voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of inkomen.

Duurzaamheid en inclusiviteit
Er gebeurt dus al het één en ander, maar nog niet genoeg. Zeker op het gebied van duurzaamheid valt er nog een hoop te verbeteren. Weliswaar claimen veel partijen dat ze duurzamer opereren, maar wie iets beter kijkt, ziet dat het vaak gaat om ‘compensatie-duurzaamheid’. Feitelijk wordt alleen de milieubelasting gecompenseerd, bijvoorbeeld door bomen te planten of groene stroom in te kopen. Dit verandert dus niets aan de duurzaamheid van de gebruikte technologie. Sterker nog: veel nieuwe AI- en ML- oplossingen gebruiken juist ontzettend veel rekenkracht. En dat kost veel energie en het produceert veel warmte.

Ook inclusiviteit wordt steeds belangrijker bij organisaties. Iedereen moet kunnen profiteren van nieuwe technologie. En dat is helaas niet altijd het geval. Uit recent onderzoek van de DNB blijkt dat maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met het digitaal regelen van hun bankzaken. En dat cijfer ligt waarschijnlijk nog veel hoger als je het breder trekt naar het gebruik van apps, websites en andere digitale middelen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen met beperkingen, digibeten, analfabeten en ouderen. En die groep groeit als je ervan uitgaat dat Nederland nog steeds vergrijst en de digitalisering van de samenleving alleen maar zal versnellen de komende jaren. Een nieuwe technologie zou daarom eigenlijk standaard minder belastend voor het milieu moeten zijn en voor meer mensen toegankelijk.

Verantwoordelijkheid nemen versterkt reputatie
Het bedrijfsleven geniet het grootste vertrouwen van mensen wereldwijd als ‘ethisch en competent’ in een veranderende wereld, aldus recent onderzoek van een vooraanstaand Amerikaans communicatiebureau. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de technologiebedrijven die binnen  die groep ook nog eens het grootste vertrouwen (75%) krijgen. Als technologiebedrijven die verantwoordelijkheid nemen en dat bewijzen door te laten zien op welke manier en in welke mate zij bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusiviteit bevorderen, dan levert ze dat ook grote voordelen op. Een echt verantwoorde reputatie wordt voor consumenten in de toekomst waarschijnlijk doorslaggevend om voor een bepaald merk te kiezen. Je ziet nu al dat bedrijven die aan de andere kant van de weegschaal hangen daar hinder van ondervinden. En het kan zomaar gebeuren dat bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen straks bijvoorbeeld geen reclame meer mogen maken. Als je als bedrijf regelmatig harde cijfers presenteert, die onomstotelijk aantonen hoe en waar verbeteringen in het nemen van verantwoordelijkheid zijn geboekt, in het bijzonder rond duurzaamheid en inclusiviteit, dan zal dit het merk enorm versterken. Bovendien trekt het medewerkers aan die deze aspecten belangrijk vinden. En zij zullen op hun beurt weer bijdragen aan het verder verspreiden van dit gedachtengoed.

Betere en rechtvaardige toekomst
We staan voor enorme transities. Dat is een feit. En we hebben alle beschikbare middelen nodig om die transities te realiseren. Technologiebedrijven zijn de spil in die transities. Als technologiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, dan zijn organisaties en consumenten die van deze technologieën gebruikmaken ook in staat om verantwoorder te opereren. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze samenleving als geheel. Het draagt bij aan een betere en meer rechtvaardige toekomst voor ons allemaal.