KING gaat gemeenten helpen met digitalisering

Decos wint opdracht voor het leveren van landelijke webdiensten

Noordwijk, 8 december 2016 – Decos, het kenniscentrum voor digitalisering in Nederland, heeft een aanbesteding gewonnen van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten), voor het leveren van webdiensten voor verhuis- en overlijdensberichten. KING gaat de webdiensten aanbieden aan gemeenten, die hierdoor zelf niet meer hoeven te investeren in digitale dienstverlening op dit gebied.

Het project is onderdeel de Digitale Agenda 2020, een initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en KING om samenwerkingen tussen gemeenten op het gebied van e-dienstverlening te bevorderen. Volgens Paul Veger, CEO van Decos, is hier nog veel winst te halen voor gemeenten.

“Afgelopen jaren hebben gemeenten ieder afzonderlijk geïnvesteerd in webportalen en andere mogelijkheden voor bedrijven en burgers om digitaal met hen te kunnen communiceren. En dat is eigenlijk een beetje gek, want je kan veel beter gezamenlijk als één efficiënte digitale overheid optrekken. Dit project is een stap in die richting. KING geeft gemeenten nu de mogelijkheid om gebruik te maken van door Decos ontwikkelde webdiensten voor e-dienstverlening die aansluiten op hun gemeentelijke processen,” aldus Veger.

KING koos onder andere voor Decos, omdat de vormgeving van geleverde webdiensten ook voor minder digitaal vaardige burgers eenvoudig te gebruiken is. Uit onderzoek van Gfk in opdracht van de overheid blijkt dat veel burgers en bedrijven nog niet van digitale dienstverlening van de overheid gebruik maken. Een goede gebruikerservaring draagt bij aan het succesvol gebruik van dit soort diensten, en zodoende woog dit zwaar. Met name het samen ontwikkelen met gebruikers en het constant uitvragen van feedback door Decos sprak KING erg aan.

Decos gaat twee webdiensten leveren, één voor het verwerken van verhuizingen en één voor het doorgeven van een overlijdensgeval. De webdienst voor verhuisberichten is gericht op inwoners van gemeenten. Het formulier voor overlijdensberichten richt zich op begrafenisondernemingen en wordt aangeboden in een portaal speciaal voor die branche. De webdiensten zijn gebaseerd op JOIN E-Formulieren, een onderdeel van de JOIN suite. De JOIN suite helpt gemeenten hun digitale ambities te realiseren. Rond het einde van het eerste kwartaal van 2017 wil KING de nieuwe digitale dienstverlening live hebben.

##

Over Decos
Decos is een innovatiehuis met een focus op het verbeteren van productiviteit en het bouwen aan een duurzame samenleving. Met haar technologie en visie haalt Decos de toekomst naar het nu en stelt zij organisaties in staat te transformeren in het bedrijf van morgen. Decos is het eerste bedrijf in Nederland dat honderd procent papierloos werken heeft doorgevoerd en ontwikkelt onder andere ook producten die klanten in staat stellen het gebruik van papier te reduceren. Oplossingen van Decos richten zich op het digitaal vergaderen, document- en informatiemanagement, real-time samenwerking en mobiliteit.
Meer informatie: www.decos.com

Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag

Uit recent onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal auto ongelukken afgelopen jaar met 8 procent is gestegen in vergelijking met 2014. Een van de voornaamste oorzaken van die stijging is het smartphonegebruik: telefoneren en actief bezig zijn op social media. Juist die veiligheid van automobilisten in combinatie met het gebruik van de smartphone is voor digitale dienstverlening Decos de reden geweest om de app Flo te ontwikkelen.

“Decos is voortdurend bezig om digitale mogelijkheden toe te passen in maatschappelijke vraagstukken,” licht directeur Paul Veger toe. “Met de app Flo zorgen we ervoor dat men spelenderwijs feedback krijgt op rijgedrag en zich zo bewust wordt van de eigen rijkwaliteiten. De ervaring leert dat juist dat spelelement ervoor zorgt dat mensen zich gedrag eigen maken. De app zorgt voor veilig rijgedrag en voorkomt dat er ongelukken gebeuren. Smartphones worden nogal eens gezien als een probleem in het verkeer, maar wij zien het juist als een oplossing. Mits de smartphone op de juiste manier gebruikt wordt natuurlijk.”

Flo is een app voor de smartphone die inzicht geeft in het rijgedrag en de automobilist coacht op het verbeteren van zijn rijstijl. Een bestuurder krijgt tijdens een autorit punten voor goed rijgedrag, zoals rustig optrekken of het houden van een gelijkmatige snelheid. Inefficiënt rijgedrag, zoals hard remmen of hard door de bocht gaan, wordt bestraft met punten aftrek. Aan het einde van de rit krijgt de bestuurder een eindscore, de Flo-score, die iets zegt over zijn of haar rijvaardigheid.

##

Over Decos
Decos heeft een passie voor de toekomst. Met innovatieve technologie digitaliseert Decos de wereld, zodat de wereld van morgen een betere plek wordt en mensen verbonden en empowered zijn. Decos ontwikkelt op basis van drie belangrijke pijlers: Smart Society, Smart Work en Smart Mobility. Al 30 jaar levert het bedrijf oplossingen aan met name lokale overheden, zoals het Zaaksysteem JOIN Zaak & Document, Flo (duurzaam rijden), Minute (papierloos vergaderen)en de Fixi app, waarmee inwoners meldingen aan de openbare ruimte kunnen plaatsen. Met elkaar geeft Decos vorm aan de toekomst. www.decos.com

 

Overlast zwerfafval opgelost door app Fixi

Nederlanders klagen massaal over zwerfaval, zo blijkt uit onderzoek van RTL Buurtfacts. Digitale dienstverlening Decos heeft echter een app ontwikkeld, Fixi, waarmee inwoners met behulp van de app Fixi schade aan de openbare ruimte melden. De gemeente komt het probleem vervolgens zo snel mogelijk verhelpen.

De kracht van Fixi is dat inwoners zelf actief bijdragen aan het verbeteren van de buurt. Met de app kunnen zij een melding doen, vanaf elke locatie, naar elke gemeente. Daarnaast kunnen ze status van hun melding inzien. De gemeente krijgt de melding en kan direct actie ondernemen en de betreffende instanties aan het werk zetten. Zodra de buitendienst de herstelwerkzaamheden heeft afgerond, wordt de inwoner via Fixi geïnformeerd. Inwoners worden zo op de hoogte gehouden en de gemeente werkt een stuk efficiënter.zwerfvuil

Participatiesamenleving
“Met Fixi zorgen we ervoor dat er een verbinding wordt gelegd tussen inwoner, de buurt en de gemeente,” licht directeur Paul Veger van Decos toe. “Het is zo een goed voorbeeld van burgerparticipatie door middel van een slimme toepassing. De gemeente laat zien dat ze betrokken zijn bij de problemen van de burgers, en de burgers kunnen de gemeente helpen met het creëren van een schone en veilige leefomgeving en het efficiënt omgaan en inzetten van de instanties.”

##

Over het onderzoek 
Voor het onderzoek heeft RTL Buurtfacts aan alle Nederlandse gemeenten alle meldingen over de openbare ruimte in 2015, zonder namen en adressen van de melders, opgevraagd. Bijna alle gemeenten gaven gehoor aan het verzoek. In totaal werden zo’n 1,4 miljoen klachten verzameld uit 217 gemeenten ingedeeld in twaalf categorieën voor meest voorkomende klachten. Bij zo’n 900.000 meldingen is ook de meld- en afhandeldatum bekend, waardoor ook achterhaald kon worden hoelang het duurt eer een klacht werd afgehandel
d. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

Over Decos
Decos heeft een passie voor de toekomst. Met innovatieve technologie digitaliseert Decos de wereld, zodat de wereld van morgen een betere plek wordt en mensen verbonden en empowered zijn. Decos ontwikkelt op basis van drie belangrijke pijlers: Smart Society, Smart Work en Smart Mobility. Al 30 jaar levert het bedrijf oplossingen aan met name lokale overheden, zoals het Zaaksysteem JOIN Zaak & Document, Flo (duurzaam rijden), Minute (papierloos vergaderen)en de Fixi app, waarmee inwoners meldingen aan de openbare ruimte kunnen plaatsen. Met elkaar geeft Decos vorm aan de toekomst. www.decos.com

 

Gemeente West Maas en Waal gaat live met JOIN Zaak & Document

De ambtenaren van de Gelderse gemeente West Maas en Waal werken vanaf vandaag met JOIN Zaak & Document – het zaaksysteem van IT-dienstverlener Decos, waarmee dossiers en bestanden digitaal beheerd en opgeslagen worden. Met de implementatie van JOIN Zaak & Document zet de gemeente een grote stap in haar ambitie om een groot aantal bedrijfsprocessen digitaal te ondersteunen.  

De implementatie van JOIN Zaak & Document bij de gemeente West Maas en Waal heeft vooral effect op de verwerking van de post. Waar de post eerder nog fysiek werd rondgebracht, worden nu alle stukken gescand en digitaal gedistribueerd. Hierdoor is informatie makkelijker terug te vinden. Daarnaast heeft men met de implementatie van JOIN de eerste stappen gezet op het gebied van de invoering van het zaakgericht werken. Correspondentie wordt nu opgeslagen als onderdeel van een zaak. De gemeente heeft zo meer grip op zijn informatiehuishouding.

Neder-Betuwe en Buren

“We hebben om verschillende redenen gekozen voor JOIN Zaak & Document,” vertelt Robert Kraan, afdelingsmanager Publiek en Bedrijf van de gemeente West Maas en Waal. “In de eerste plaats was de techniek overtuigend. Het systeem is toegespitst op zaakgericht werken en dat paste precies bij onze wensen. Bovendien biedt Decos echt bewezen goede oplossingen. Twee buurgemeenten, Neder-Betuwe en Buren, hebben allebei zeer goede ervaringen met Decos.”

De invoering van JOIN Zaak & Document zorgt vooral voor een betere bedrijfsvoering binnen de gemeente. Inwoners van de gemeente West Maas en Waal gaan indirect ook profiteren van de invoering van JOIN, legt projectleider Tom Hillegers uit: “Zaken krijgen nu een nummer waaronder ze behandeld worden. Inwoners kunnen vervolgens met hun zaaknummer, snel navraag doen naar de status van hun zaak. Er is nu ook beter inzicht in de doorlooptijd van een zaak en deze wordt zo kort mogelijk gehouden. Zaken worden zo sneller afgehandeld en dat gaan inwoners zeker merken.”

Digitale overheid 2017
Volgens Hillegers is het eindpunt zeker nog niet bereikt. “Binnen de gemeente worden momenteel een aantal digitaliseringstrajecten uitgevoerd,” zegt hij. “Het bestuur van de gemeente gaat zeer binnenkort gebruik maken van JOIN Besluitvorming, een softwaremodule waarmee je besluitvormingsprocessen kunt digitaliseren en stroomlijnen. Dit is onze eerste stap naar papierloos vergaderen, vanaf de opsteller tot aan de besluitvormer. De gemeente krijgt door al deze projecten een efficiëntere bedrijfsvoering en kan steeds beter digitaal met inwoners communiceren. Bovendien zal de gemeente West Maas en Waal in 2017 een begin maken aan substitutie, het vervangen van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties. Ook de financiële administratie wordt gedigitaliseerd.”

##

Over Decos
Decos heeft een passie voor de toekomst. Met innovatieve technologie digitaliseren we de wereld, zodat de wereld van morgen een betere plek wordt, met sterker verbonden mensen. Al sinds 1987 bouwt Decos digitale oplossingen die mensen aan het roer plaatsen. Dit doen we op basis van drie belangrijke pijlers: Smart Society, Smart Work en Smart Mobility. Al 30 jaar leveren wij deze oplossingen met name aan lokale overheden, zoals het Zaaksysteem JOIN Zaak & Document en de Fixi app, waarmee inwoners meldingen aan de openbare ruimte kunnen plaatsen. Met elkaar geven wij vorm aan de toekomst. www.decos.com

Raak vertrouwd met de Cloud tijdens 19e Decos Relatiedag

Decos organiseert dinsdag 4 oktober voor de negentiende keer de Decos Relatiedag. Dit jaar heeft de dag als thema ‘Vertrouwd met de Cloud’. Bezoekers kunnen tijdens verschillende sessies kennis nemen van alles wat komt kijken bij het gebruiken en implementeren van cloudoplossingen en ontdekken wat de Cloud eigenlijk betekent voor de producten van Decos.  

Cloud computing is een van de meest disruptieve ontwikkelingen in onze nog prille digitale eeuw. De cloud zorgt ervoor dat iedereen op ieder gewenst moment gebruik kan maken van applicaties en maakt daardoor een heel direct klantcontact mogelijk. Veel bedrijven en overheidsinstellingen onderzoeken momenteel welke mogelijkheden en uitdagingen de cloud voor hen heeft. Tijdens de 19e relatiedag zal Decos over de hele breedte van het eigen productportfolio uit de doeken doen hoe het bedrijf voorsorteert op deze ontwikkeling.

Decos hoofdkantoor

Decos hoofdkantoor

De relatiedag heeft een aantal interessante sprekers en breakoutsessies. Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk gaat ons meenemen naar onze digitale toekomst en de ontwikkelingen op het gebied van robotica, drones, big data en Internet of Things duiden. Klantgerichtheidsexpert Feike Cats gaat toehoorders bekend maken met klanthousiasme en hoe je dit kunt introduceren in je organisatie. Onderzoekster Ineke Graumans komt met tips en tricks op het gebied van digitalisering uit haar boek Massaal Digitaal. En nog veel meer, waaronder interessante gebruikersverhalen en techsessies van productmanagers. Het volledige programma vindt u hier.

De relatiedag gaat dinsdag 4 oktober om 9:00 van start en duurt tot 16:00 op het hoofdkantoor van Decos in Noordwijk. Aanmelden kan via deze link

##

Over Decos
Decos digitaliseert en verbindt mensen en informatie om van de wereld van morgen een betere plek te maken. Decos doet dit door oplossingen te bouwen die mensen aan het roer plaatsen binnen de pijlers Smart Society, Smart Work en Smart Mobility. Al 30 jaar levert Decos deze oplossingen met name aan lokale overheden, zoals het Zaaksysteem JOIN en de Fixi app, waarmee inwoners meldingen aan de openbare ruimte kunnen doen. Ruim 25% van de Nederlandse gemeenten maakt dagelijks gebruik van de oplossingen van Decos. Klanten van Decos zijn onder andere de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer informatie: www.decos.com

Decos bepaalt nieuwe norm voor digitale bestuurlijke besluitvorming

Noordwijk, 22 september 2016 – Decos, specialist op het gebied van digitaal werken, heeft samen met zijn klanten het proces van bestuurlijke besluitvorming compleet opnieuw uitgevonden. Met JOIN Besluitvorming doorlopen gemeenten alle handelingen die ten grondslag liggen aan een beleidsbeslissing, van initiatie tot het nemen van een besluit, digitaal en vanuit één systeem. Hierdoor is beleid maken voor alle betrokkenen vele malen sneller en efficiënter geworden, en bovendien transparant voor de hele organisatie.

JOIN Besluitvorming is onderdeel van JOIN, de softwaresuite van Decos waarmee organisaties hun werkprocessen kunnen digitaliseren. Alle documenten, processtappen, acties en besluiten van het proces van  besluitvorming worden met de nieuwe oplossing digitaal vastgelegd. Informatie is daardoor altijd beschikbaar voor de mensen die de beslissing moeten nemen – op een efficiënte, betrouwbare en transparante manier. Maar het belangrijkste voordeel is dat beleid veel sneller tot stand komt én uitgevoerd wordt. Gemeentes en bedrijven worden hierdoor een stuk slagvaardiger.

Makkelijker, sneller en transparant
“Met deze oplossing vernieuwen we het besluitvormingsprocesradicaal,” aldus een trotse Bas Taalman, commercieel directeur van Decos Information Solutions. “Bij veel organisaties is het besluitvormingsproces nogal inefficiënt en traditioneel ingericht. Besluitstukken worden op papier rondgebracht of staan op onbeveiligde mappen op gedeelde schijven. Daardoor is versiebeheer onoverzichtelijk en is het voor het secretariaat moeilijk om de agenda voor een vergadering op te maken. Wij lossen dit op door alle betrokkenen samen te laten werken vanuit één centrale plek: in JOIN. “

Zo wordt het volledige proces digitaal ondersteund binnen de JOIN suite. De aanvraag voor een besluitstuk zoals een subsidie of vergunning komt digitaal binnen en wordt direct opgeslagen in het zaaksysteem. Vervolgens wordt het proces automatisch opgestart met een workflow, die de aanvraag naar alle betrokkenen stuurt. Indien het stuk niet besproken hoeft te worden en alle beslissers snel akkoord zijn, kan het digitaal al goedgekeurd worden voordat het als hamerstuk op de vergadering voorkomt. Uiteraard dient dit formeel nog wel te gebeuren, maar de betrokken ambtenaar kan intussen gewoon door met de aanvraag van de subsidie. “Daardoor kunnen organisaties hun dienstverlening aanzienlijk versnellen en de tevredenheid van inwoners en klanten enorm vergroten,” aldus Taalman.

Samen met klanten ontwikkeld
De oplossing is in samenspraak met Decos-klanten ontwikkeld, in het bijzonder met de gemeenten Oestgeest, Lisse en Zoeterwoude die als eersten deze module hebben geïmplementeerd. Taalman: “Door de input van onze klanten en de gesprekken die we dagelijks met hen voeren hebben we heel veel geleerd over hoe bestuurlijke besluitvorming digitaal ondersteund en toegankelijker gemaakt kan worden. Hun eerste ervaringen laten zien dat het een enorm verschil maakt in de manier waarop ze besluitstukken behandelen. Ik ben er trots op dat we hiermee de bestuurlijke besluitvorming echt op zijn kop zetten!”

##

Over Decos
Decos digitaliseert en verbindt mensen en informatie om van de wereld van morgen een betere plek te maken. Decos doet dit door oplossingen te bouwen die mensen aan het roer plaatsen binnen de pijlers Smart Society, Smart Work en Smart Mobility. Al 30 jaar levert Decos deze oplossingen met name aan lokale overheden, zoals het Zaaksysteem JOIN en de Fixi app, waarmee inwoners meldingen aan de openbare ruimte kunnen doen. Ruim 25% van de Nederlandse gemeenten maakt dagelijks gebruik van de oplossingen van Decos. Klanten van Decos zijn onder andere de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer informatie: www.decos.com

 

Inwoners en Hollands Kroon houden gemeente schoon met meldingen-app Fixi

De Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon houdt haar gemeente op een wel heel bijzondere manier schoon. Inwoners kunnen met behulp van de app Fixi schade aan de openbare ruimte melden. De gemeente komt het probleem vervolgens zo snel mogelijk verhelpen. Resultaten laten zien dat de meldingen veel sneller worden afgehandeld dankzij Fixi.

Fixi is ontwikkeld door Decos, het innovatiehuis voor digitalisering, waar Hollands Kroon al 4 jaar mee samenwerkt. Met de app kun je overal en altijd meldingen van gebreken of schade aan de openbare ruimte rapporteren bij de gemeente. Dit kan door eenvoudig een foto te nemen  en die via de Fixi-app aan de gemeente te sturen. In een menu geeft de gebruiker direct aan om wat voor melding het gaat (Openbaar groen,wegen en verkeer, riolering et cetera), waarna de melding direct naar de buitendienst gaat.. Bovendien houdt de app de gebruiker op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. De eerste resultaten laten zien dat de melding dankzij Fixi veel sneller wordt opgelost: De gemeente Hollands Kroon garandeert een reactie binnen vijf dagen.

“De Fixi-app maakt het voor gemeenteambtenaren een stuk eenvoudiger en leuker om inwoners te helpen,” aldus Wanno Vink, bedrijfsleider buitendienst bij de gemeente Hollands Kroon. “We horen het gelijk als er problemen of ongemakken zijn in de gemeente. Meldingen worden zo een stuk sneller opgepakt. Maar het belangrijkste is dat dit voor de inwoners een heel prettige manier is om een melding te doen. Ook krijgen wij via de app complimenten over de snelheid van oplossen. Dit werkt erg motiverend voor onze medewerkers.”

Fixi is beschikbaar als webapp en als mobiele app voor iOS en Android. De app werkt in heel Nederland. Bij Hollands Kroon is Fixi direct gekoppeld aan de backoffice systemen van de gemeente, zodat er automatisch een zaak wordt aangemaakt en een workflow wordt opgestart. Het meldingenteam van de buitendienst heeft maakt gebruik van de Fixi behandel app waarmee ze in het veld direct een melding kunnen afhandelen. In gemeentes die nog niet gebruik maken van het Fixi backofficesysteem stuurt de meldingen-app Fixi een bericht naar het algemene digitale gemeenteloket van de gemeente waar de melding thuis hoort.

Bekijk hier de video over Fixi bij Hollands Kroon.

##

Over Decos
Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen en informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Decos, dat zelf 100 procent papierloos werkt, richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Organisaties die reeds gebruik maken van de slimme oplossingen van Decos, zoals de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werken efficiënter en effectiever samen. Met elkaar geven zij vorm aan de toekomst. Voor meer informatie www.decos.com.

Gemeente Appingedam gaat live met Decos JOIN

De gemeente Appingedam is als laatste van de drie DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) afgelopen maand live gegaan met JOIN Zaak en Document, de digitaliseringssuite van Decos. Met deze implementatie heeft de gemeente grote stappen gezet op het gebied van het efficiënter maken van de dienstverlening en werkprocessen.

De implementatie van JOIN was ingrijpend voor de gemeente Appinged
am, omdat zij nog nauwelijks stappen had genomen op het gebied van digitalisering. De gemeente wilde echter gelijke tred houden met Loppersum en Delfzijl, waar ze veel mee samenwerken en die al verder waren met hun digitalisering. Door hierin mee te gaan kan Appingedam nu een flinke efficiëntieslag maken, waarbij zij kan leunen op de kennis en kunde van de andere gemeenten. Loppersum en Delfzijl maken reeds van JOIN gebruik. Bovendien zullen de DAL-gemeenten op de lange termijn waarschijnlijk samengaan en dan is het wenselijk dat de processen afgestemd en uniform zijn. Door de invoering van JOIN bij Appingedam is dit nu gerealiseerd.Appingedam

Frits Willemsen, coördinator informatisering bij de gemeente Appingedam, is erg tevreden met het verloop van het project en het uiteindelijke resultaat. “We hebben heel prettig met Decos samengewerkt, en het resultaat is goed. We hebben dit project stapsgewijs aangepakt en alleen ingevoerd bij de mensen en afdelingen die met JOIN gaan werken. Geen big bang dus. Bovendien hebben we iteratief samengewerkt en waren er iedere week wel softwareopleveringen. Hierdoor was snel duidelijk voor de organisatie wat de impact van het project was,” aldus Willemsen.

Momenteel is een eerste fase van het project afgerond. Een kwart van de ambtenaren bij de gemeente Appingedam werkt nu met JOIN. De komende maanden gaat een speciaal ingewerkt gemeenteteam geleidelijk nieuwe processen digitaliseren, zodat uiteindelijk de hele organisatie met JOIN werkt. De kennis die het projectteam opdoet zal daarbij ook ten goede komen bij de andere DAL-gemeenten.

##

Over Decos
Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen en informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Decos, dat zelf 100 procent papierloos werkt, richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Organisaties die reeds gebruik maken van de slimme oplossingen van Decos, zoals de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werken efficiënter en effectiever samen. Met elkaar geven zij vorm aan de toekomst. Voor meer informatie www.decos.com.

Gemeente Stadskanaal zet volgende stap in digitaal werken met Decos JOIN

Focus op organisatiebreed zaakgericht werken op een ‘klanthousiaste’ manier

De Gemeente Stadskanaal kiest voor Decos om een grote digitale vernieuwingsslag te slaan. De gemeente wil organisatiebreed zaakgericht werken met JOIN Zaak & Document op basis van JOIN Zaaktypen. Bij de transitie naar het nieuwe systeem worden ambtenaren door Decos extra geholpen met een focus op enthousiasme en klantgerichtheid.

Na een omvangrijke digitalisering van het gemeentearchief werkte de Gemeente Stadskanaal al vele jaren met het documentmanagementsysteem van Decos. Recent werd besloten dat de organisatie klaar was om de volgende stap te nemen en volledig digitaal en zaakgericht te gaan werken. Processen binnen de gemeente zullen hierdoor een stuk efficiënter worden. Er zijn momenteel bijvoorbeeld dertien stappen nodig voordat ambtenaren een brief op de bus kunnen doen. Met JOIN Zaaktypen moet dat gereduceerd worden naar 4 à 5 stappen.

Na enig marktonderzoek bleek Decos JOIN Zaaktypen de beste oplossing om de gemeente daarbij te helpen. Tjeerd Piek, projectleider Digitaal Werken bij Gemeente Stadskanaal: “JOIN is een uitstekend gereedschap om zaakgericht werken toe te voegen aan ons digitale archief. Decos helpt ons uitstekend bij deze belangrijke transitie en heeft bovendien een externe consultant ingeschakeld om onze ambtenaren extra te begeleiden. Zij doen er echt alles aan om dit project tot een succes te maken.”stadskanaal

Klanthousiasme
Samen met Decos werd een uitvoerig projectplan opgesteld om de functionele eisen en de benodigde koppelingen met de bestaande systemen in kaart te brengen. Een belangrijke uitdaging hierbij was de integratie van JOIN met het klantcontactsysteem van Centric. Piek: “We willen niet dat onze medewerkers tussen allemaal verschillende systemen hoeven schakelen. Decos en Centric blijken echter heel goed te kunnen samenwerken om die integratie mogelijk te maken.”

De veranderingen op het gebied van IT zijn behoorlijk groot voor de ambtenaren. Om die reden schakelde Decos Feike Cats van Houden van Klanten in. Als  expert Klantgerichtheid en auteur van het ‘Inspiratieboek voor Klanthousiasme’ zal hij zowel het management als de ambtenaren voor het project enthousiasmeren. Piek: “Decos bracht steeds weer onder de aandacht dat er een uiterst persoonlijke aanpak nodig is om een digitale transitie succesvol te maken. Je moet echt aandacht hebben voor de uitdagingen van je werknemers bij het overstappen op zaakgericht werken. Dat houdt in dat je de juiste informatie in de juiste vorm moet geven, maar ook dat je mensen enthousiast moet krijgen én houden voor de verandering. Feike Cats is als geen ander in staat om op een luchtige manier op onze leidinggevenden en ambtenaren over te brengen dat zaakgericht werken leuk kan zijn en dat we hiermee ook onze dienstverlening aan onze burgers kunnen verbeteren.”

Eind juni verwacht de gemeente een pilot af te ronden met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB), een afdeling met de meeste complexiteit. “Als dit is afgerond, dan verwachten we opeenvolgend de overige afdelingen naar JOIN over te zetten. We liggen op schema en zouden dit project in theorie eind 2016 moeten kunnen afronden. Als alles blijft gaan zoals nu, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

##

Over Decos
Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen en informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Decos, dat zelf 100 procent papierloos werkt, richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Organisaties die reeds gebruik maken van de slimme oplossingen van Decos, zoals de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werken efficiënter en effectiever samen. Met elkaar geven zij vorm aan de toekomst. Voor meer informatie www.decos.com

Xando stapt in papierloos vergaderen

Xando, dé toonaangevende Apple Premium Reseller van Nederland, is een samenwerking aangegaan met digitaliseringsspecialist Decos. Xando gaat daarbij vergaderapplicatie Minute opnemen in het eigen productportfolio en deze aanbieden op de Nederlandse markt.

Een vergadering met Minute

Een vergadering met Minute

Minute is dé digitale vergadertool voor Apple iOS devices van dit moment. Bij Minute staat voorop hoe vergaderingen zo eenvoudig mogelijk gefaciliteerd kunnen worden, volledig digitaal, zonder dat daar enig papier bij komt kijken. Alle benodigdheden voor een vergadering zijn daarbij in de app geconcentreerd op één vergaderpagina voor een perfect overzicht. Met Minute kunnen gebruikers onder andere:

  • Mensen uitnodigen voor een vergadering
  • Vergaderpunten agenderen
  • Documenten delen
  • Notities, taken en besluiten afvinken
  • Actiepunten verdelen
  • Notuleren
  • Timers aanzetten het afhandelen van extra belangrijke agendapunten

“We zien steeds meer vraag en mogelijkheden ten aanzien van het aanbieden van zakelijke applicaties op iOS waarmee bedrijven papierloos en efficiënter kunnen vergaderen. Minute is een welkome en logische toevoeging aan het B2B app portfolio van Xando en zal worden aangeboden aan bestaande en nieuwe klanten,” aldus Marcel Honsbeek, directeur van  Xando Leiden.
“Met Minute willen we de manier van vergaderen fundamenteel veranderen,” vertelt Martijn Aurik, productmanager van Minute bij Decos. “Mensen vergaderen al honderd jaar op ongeveer dezelfde manier, met een notulist, een voorzitter en met papieren stukken. In Minute kan iedereen zelf punten agenderen en stukken delen, waardoor een notulist niet meer strikt nodig is. Bovendien zijn er geen issues met versies van agenda’s en notulen, omdat iedereen altijd op dezelfde vergaderpagina werkt. Vergaderingen zijn hierdoor efficiënter en productiever, met meer betrokkenheid en samenwerking tussen de deelnemers.”

##

Over Xando
Xando is een gespecialiseerde en betrokken Apple IT-consultant en leverancier voor bedrijven en instellingen. Professioneel advies, persoonlijke aandacht en service staan voorop. Naast advies en levering van Apple Hardware biedt Xando een breed pallet aan diensten aan rondom Apple. Daarnaast heeft het partnerships met een aantal B2B app partners op iOS. Voor meer informatie www.xando.nl

Over Decos
Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen door informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Decos, dat zelf 100 procent papierloos werkt, richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Organisaties die reeds gebruik maken van de slimme oplossingen van Decos, zoals de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werken efficiënter en effectiever samen. Met elkaar geven zij vorm aan de toekomst. Voor meer informatie www.decos.com