Pareltjes uit de Perslijst (6): Stallen

‘Is daar ook al een vakblad voor?’ Het is een vraag die regelmatig over de burelen van Lubbers De Jong schalt. En inderdaad: geen niche zo klein of er is een eigen blad (of blog) voor. In deze rubriek gunnen wij deze vaak nog onderbelichte, onontdekte pareltjes uit de perslijst met plezier een podium. De niche van deze keer: stallen. Wiek Suylen, directeur en oprichter van U Gaat Bouwen, vertelt ons alles over Stallenbouw.

Wiek, vooruit met de geit: een blad over stallen, dat moet je even toelichten.
‘Een blad over het bóuwen van stallen zelfs! We richten ons op een hele specifieke groep: veehouders met plannen om een stal te bouwen of te renoveren. In het blad – of eigenlijk is het meer een boek, want 300 pagina’s per editie – zetten we twee keer per jaar alles op een rij wat een veehouder moet weten als hij op het punt staat deze grote investering te doen. Een beetje stal kost toch wel een 500.000 tot 1 miljoen euro, afhankelijk van de wensen natuurlijk. Er zijn zo’n 50.000 veehouders in Nederland, maar elke editie gaat maar gemiddeld naar 3.000 adressen. Niet iedereen is namelijk continu bezig met staluitbreiding.’

Hoe weet je dan welke veehouders uitbreidingsplannen hebben?
‘Dankzij de Wet Openbaar Bestuur (WOB) kunnen we inzien welke boeren een vergunning hebben geregistreerd. Bovendien zijn we 10 jaar geleden begonnen met een permanente enquête onder veehouders in Nederland, België en Duitsland. Zo horen we direct of er investeringsplannen binnen 1 a 2 jaar zijn en kunnen we hen eerder van informatie voorzien. Het voordeel voor deze veehouders is dat zij gratis informatie krijgen via ons magazine en de site en direct in contact kunnen komen met bedrijven die hen kunnen helpen. Die bedrijven stellen we op hun beurt weer in staat gericht acties te sturen naar potentiële klanten. Ons verdienmodel zit hem dus in die intermediairsrol. Dat doen we al 20 jaar voor Stallenbouw en op dezelfde manier ook al 20 jaar voor Kassenbouw en al 16 jaar voor Sloop en recycling. Ook hebben we inmiddels bladen in Duitsland en voor de internationale markt.’

En na 20 jaar boeren jullie nog steeds goed?
‘Zeker, deze intermediairsaanpak werkt erg goed. Natuurlijk fluctueert het wel, omdat we afhankelijk zijn van investeringen in de sector. Twee jaar geleden was de melkveehouderij bijvoorbeeld booming, omdat het Europese quotum wegviel. Iedereen kon zoveel melk produceren als-ie wilde en er werd dan ook volop uitgebreid. Nu is er juist weer een melkoverschot en zien we minder vergunningsaanvragen. Gelukkig zien we dan op andere plekken weer nieuwe ontwikkelingen ontstaan.’

Haal eens een voorbeeld van stal.
‘Nou, geitenkaas is bijvoorbeeld erg trendy, dus er worden dit jaar veel geitenstallen gebouwd. Verder gaat het op agrarisch vlak over de hele linie wel wat minder, maar zien we juist de tuinbouw aantrekken. En dat is weer goed voor onze meertalige Kassenbouw-edities. In landen als Mexico en Vietnam, daar zit nu de meeste actie.’