Meer vrouwen in IT? Dat vraagt om een beter werkklimaat

We bevinden ons in de luxe situatie dat we in ons land over het algemeen – bewust dan wel onbewust – feministen zijn. De meerderheid van zowel de Nederlandse vrouwen als mannen is doordrongen van het belang van zelfbeschikking, veiligheid en gelijke rechten op de arbeidsmarkt.

Vergeleken met andere landen in de wereld hebben we het goed voor elkaar, maar toch zijn er nog steeds verbeterpunten. Denk aan de loonongelijkheid die nog steeds heerst, en het glazen plafond dat nog niet is doorbroken. Ook moeten we nog steeds verworven vrouwenrechten te vuur en te zwaard verdedigen, zo leert de situatie in de VS ons. Dit heeft een nieuwe beweging aangewakkerd: de Women’s March. Morgen gaan er in Amsterdam, Nijmegen en Groningen naar verwachting duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor gelijkheid voor vrouwen.

Meer vrouwen in IT begint bij het bedrijfsleven

Ook de IT-sector heeft vooruitgang geboekt, maar nog niet voldoende. Van oudsher worden vrouwen aangesproken om hier verandering in te brengen, maar kijken bedrijven ook naar zichzelf?

De IT-branche, onderwijsinstellingen en de overheid zijn een campagne gestart om vrouwen te verleiden voor een baan in de IT te kiezen. De internationale positie van de Nederlandse IT-sector staat op de tocht door een tekort aan technisch personeel met de juiste vaardigheden, en vooral vrouwen zijn hard nodig om dit gat op te vullen.

Het is niet voor het eerst dat vrouwen middels een landelijke actie worden aangemoedigd om ‘exact’ te kiezen. Toch is nog steeds slechts 12% van het tech-personeel vrouw. Inderdaad, te weinig meiden kiezen voor een IT-opleiding, maar feit is ook dat buitenproportioneel veel vrouwen die beginnen aan een tech-carrière, vroegtijdig hun IT-baan bij een bedrijf opzeggen om een niet-technische baan aan te nemen of om voor zichzelf te beginnen.

Veel van deze vrouwen doen dit omdat ze zich ‘extreem geïsoleerd’ voelen binnen het technische bedrijf en zeggen een rolmodel te missen. Vrouwen die wel voor een IT-baan willen en kunnen kiezen, trekken alsnog weg vanwege een werkklimaat dat excessief masculien en soms ronduit seksistisch is. Recente aanklachten van seksisme en discriminatie bij bedrijven als Uber, Tesla, GitHub en Magic Leap zijn voorbeelden hiervan.

De campagne voor meer vrouwen in tech is een geweldig en noodzakelijk initiatief, maar bedrijven die écht meer vrouwen aan willen nemen en houden, zorgen voor een veilige, prettige werkomgeving waar vrouwen zich ook thuis voelen.

Altijd onze laatste blogs in je mailbox?