De doorbraak van de longread (en welke kansen dit biedt voor bedrijven)

Niet alleen het nieuws dat je tijdens een bezoekje aan de kapper leest in de Privé of de Story is entertainment. Ook het nieuws van serieuze kranten en tijdschriften is veelal verworden tot entertainment verpakt in hapklare brokken met weinig context. Maar er vindt een kentering plaats met de opkomst van de longread.

Het hoge entertainmentgehalte van de nieuwsvoorziening lijkt een wisselwerking met op het gedrag van de consument. Mensen willen nieuws consumeren in hapklare brokjes – als fast food – en in die behoefte wordt voorzien. Enerzijds willen mensen kort nieuws met vaak een bepaald vooringenomen standpunt, omdat ze niet te veel intellectuele moeite willen doen om het tot zich te nemen. Ze kiezen het nieuws wat in hun straatje past en leven zo in hun eigen nieuws bubbel. Anderzijds is het nu eenmaal zo dat mensen geëntertaind willen worden met makkelijk nieuws, nieuws dat meer gericht is om een bepaald gevoel op te roepen, ook al is dat angst.

Het grootschalige gebruik van nieuwsapps en social media zijn twee technologische ontwikkelingen die dit in de hand werken. Als je op de tram staat te wachten is de verleiding groot via een nieuwsapp even snel wat nieuws snacken om de verveling tegen te gaan. En op social media zie je korte berichten die alleen op je timeline komen als je een bepaald medium volgt of eerder interesse in een onderwerp hebt getoond. Deze snackcultuur wordt ook wel de BuzzFeedification van het internet genoemd, vernoemd naar de Amerikaanse website die groot is geworden met slimme clickbait-artikelen.

Longread brengt kentering

Toch is er ook een tegengestelde beweging gaande en zijn longreads in opkomst. Blijkbaar willen mensen toch niet alleen maar snacken, maar ook weleens lekker uitgebreid dineren. Longreads zijn mede dankzij Google, die deze hoger waardeert en dus hoger in de zoekresultaten toont, in opkomst. Daarnaast zijn de schermpjes van smartphones de laatste tijd weer groter geworden, zodat het gemakkelijker is om online een langer verhaal te kunnen lezen. Hetzelfde geldt voor tablets. Bovendien beseffen steeds meer media dat zij zich moeten onderscheiden van anderen – dat gaat niet met (alleen maar) snel, kort nieuws dat overal te vinden is.

Wat is een longread eigenlijk precies? NRC legt uit dat het ‘een goed geschreven, bijzonder en journalistiek verhaal is dat ten minste 2.000 woorden telt en online staat’. Deze krant heeft ook een selectie van de beste longreads van 2017 gemaakt. Ook The Guardian heeft zo’n selectie. Een voorbeeld van een extreme longread is ‘Snow Fall’ van The New York Times of het 18.000 woorden tellende ‘Waar is Ria’, waarmee NRC begin dit jaar veel lof oogstte (niet alleen online overigens, er was een hele zaterdagbijlage aan gewijd). In Nederland brengt De Correspondent in zijn zoektocht naar ‘nieuwe vormen en technieken om de journalistieke inhoud optimaal te dienen’ voornamelijk longreads. In België experimenteert magazine en online platform knack.be met langere online verhalen. Uit hun metingen blijkt dat heel veel mensen die lange stukken volledig lezen, met name op de tablet en ook steeds vaker op een desktop. Ondanks de verkorte aandacht curve van met name de jongere medemens is de longread dus in populariteit toegenomen.

Waar bestaat een goede longread uit?

In een notendop heeft een goede longread de volgende kenmerken:

  • Tussen de vele regels door is te lezen dat de schrijver zelf erg enthousiast is over het onderwerp waarover hij schrijft. Is dit niet het geval dan merkt de lezer dat snel genoeg en haakt hij voor het einde af.
  • Afbeeldingen zorgen voor welkome onderbrekingen in de lange teksten en verdelen deze in eenvoudig te verteren stukken, bovendien ondersteunen ze de tekst.
  • Van een goede longread straalt authenticiteit af. In tegenstelling tot een tekst waaruit blijkt dat er geprobeerd is te raden wat Google wil horen of waarmee geprobeerd wordt iedereen aan te spreken. Authenticiteit zorgt voor meer lezers.
  • Alle feiten in een longread moeten kloppen. Als op maar één punt onvoldoende onderzoek is gedaan is de kans groot dat het artikel wordt afgefikt door iemand die er wel echt verstand van heeft.
  • Een longread moet de mogelijkheid bieden voor lezers te reageren. Hoewel veel grote dagbladen de mogelijkheid voor commentaar hebben verwijderd spreekt er juist waardering uit als mensen de moeite nemen te reageren en bovendien geeft dit de engagement die je graag wilt. Bij De Correspondent doen leden actief mee aan discussies rondom artikelen.

Een mooi voorbeeld van bovenstaande kenmerken is de longread The AI Revolution: The Road to Superintelligence, die door Elon Musk zelf werd goed bevonden en gepromoot.

Wat maakt een longread geschikt voor content marketing?

De journalistiek is dus volop bezig met longreads, maar ook bedrijven kunnen baat hebben bij lange, authentieke, inhoudelijke verhalen. De longread is namelijk zeer geschikt voor content marketing. Search engines algoritmes kijken naar heel veel factoren en met een longread kun je aan veel van die factoren tegemoetkomen zodat de longread hoog in de Google-ranking kan komen. De belangrijkste voorwaarde is misschien wel dat het verhaal niet lang is ‘om het lang zijn’, maar dat het echt wat toevoegt voor de lezer. Relevante kennis delen en concrete vragen beantwoorden zijn hét uitgangspunt van een SEO-proof longread, uiteraard met gebruik van de woorden waar je op gevonden wil worden. Potentiële klanten die op deze longread terechtkomen, zijn duidelijk op zoek naar hulp. Als je die hulp in het artikel biedt, is de kans groot dat ze vervolgens contact met je opnemen of hun gegevens achterlaten voor meer informatie – eventueel in ruil voor een gratis whitepaper met nóg meer verdieping.

Benieuwd wat content marketing en longreads voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Stuur me een berichtje op margreet@lubbersdejong.nl.